LTO - Autoloader

Algemeen:
Linear-Tape Open is een open standaard voor backup-tapesystemen. LTO maakt snelle datatoegang mogelijk en biedt een grote opslagcapaciteit.
De LTO-specificaties zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen IBM, Certance, (welke is overgenomen door Quantum, de bouwers van de SLDT technologie zie http://www.quantum.com/am/news/releases/10-20-2004.htm) en HP. Deze leveranciers erkenden al eind jaren 90 dat er behoefte was aan een standaard voor tapeopslag, zeker gezien het toenemende belang van dataopslag voor bedrijfsactiviteiten.
De initiatiefnemers hebben al in een vroeg stadium een roadmap samengesteld voor toekomstige LTO-generaties, waarbij elke nieuwe generatie een verdubbeling betekent van de storage-capaciteit en datatransfersnelheden. Momenteel is de derde generatie LTO zeer geaccepteerd door de markt..

LTO Generatie verschillen:
De voordelen van LTO zijn terug te brengen tot twee grote voordelen: enorme opslagcapaciteit en zeer hoge datatransfersnelheden.
De eerste generatie LTO biedt een opslagcapaciteit van 100 GB native met een compressieverhouding van 2:1. De datatransfersnelheid van de eerste generatie LTO bedraagt 15 MB/s met dezelfde compressiemogelijkheid.
LTO-2 heeft de dubbele capaciteit: 200 GB native en 35 MB/s met een compressieverhouding van 2:1. Verder is de buffer aanzienlijk vergroot waardoor het wegschrijven van data nog sneller plaatsvindt. . LTO-3 is hiervan dan ook weer de overtreffende trap met een capaciteit van 400 GB native en 70 MB/s met een compressieverhouding van 2:1.

Comptabiliteit:
LTO-3 is backwards lees en schrijf compatible met LTO-2 en lees compatibel met LTO-1. LTO-2 is backwards lees en schrijf compatible met LTO-1, hetgeen betekent dat de LTO-2-tapes gelezen en beschreven kunnen worden door een LTO-3 systeem. Ook zijn er Native Switched Fabric 2 GB Fibre Channel interfaces beschikbaar in de high-end LTO-2 en LTO-3 Libraries. Binnenkort zal 4 GBit Fibre Channel ook zijn intreden doen in de LTO-3 arena.

Door optimale streaming wordt data geleidelijk aangeboden en verloopt het wegschrijfproces efficiŽnter. Ook nemen beheerinspanningen af door de uitgebreide capaciteit. Tapes hoeven minder vaak verwisseld te worden en de systeembeheerder beschikt via een display over een compleet overzicht van alle storage-activiteiten.

Bovenstaande drives worden veelvuldig toegepast in Sun StorageTek C2 Autoloaders
Maar ook in andere taperobots, Tapelibraries en in autoloaders.

Meer Inlichtingen:
IntelliStorage Solutions B.V.
Amsterdamsestraatweg 9b
1411 AW Naarden
Telefoon: +31 (0)35 695 70 10
Fax: +31 (0)35 695 70 19
E-mail: info@intellistorage.com

IntelliStorage link